Multipel.nu deltar i Konstfrämjandet Skånes Konst i Vardagen

Som arbetsplats eller förening kan man delta i Konstfrämjandet Skånes Konst i Vardagen. Vi erbjuder konstverk i alla möjliga tekniker. Den arbetsplats som ska ha utställningen får vara med och besluta om vad som ska ställas ut. Just nu ställer Multipel.nu ut på Byggadministration Harald Olsson AB i Malmö.

Utställning 12 augusti–27 oktober 2016

På Byggadministration Harald Olsson AB presenterar Multipel.nu verk som på ett eller annat sätt anknyter till verksamheten, från Torsten Hylanders combines, där han sätter samman olika funna föremål till ett konstverk, till Anders Kappel som gör avtryck av motorpackningar från en Harley Davidson-oljepump, Jeanette Land Schous blixtfotograferade landskap av ogräs i glömda mellanrum i staden, Arnold Hagströms som anknyter till de torkade växtdelarna i ungdomens herbarium, Torsten Ridells kvadratiska former som lika mycket betonar formen som dess mellanrum, Johan Röing där tiden stannar i den röda eldflamman, Åsa Lindsjö som använder sanitetsporslinet på ett nytt och oväntat sätt, Anna Lidbergs mångbottnade hyllning till alla mödrar, Magnus Denkers egen lilla Malmövärld, där en bussresa sträcker sig mellan mellan Ho Chi Min och Betlehem, Sebastian Franzéns serieteckningar komponerade av kollage med bilder han finner på nätet, Anna Brings byggbara enheter som fungerar dekorativt solitärt såväl som i grupp, Marie France Hartwigs OK Baby, som likt dockan i Kalle Ankas julafton stämplats med texten ”OK”, Leif Erikssons Un image de bateau, som diskuterar en bilds innehåll bortom ikonen, Peter Dacke och Christel Lundbergs skiss av en installation av köksredskap där helheten skapar andra betydelser än dess delar. Detta bland mycket annat visas i denna utställning.

Multipel.nu är ett webbgalleri, med idag över 150 konstnärer och drygt 400 konstverk. Det är ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition vi utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

Vid sidan om webben är vi också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Vi vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet.

Mediaverkstaden Skåne är en kollektivverkstad för digitala resurser i Malmö för fotografer, illustratörer, konstnärer, kulturtidskrifter och småförlag. Mediaverkstaden drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad.

Kontakt Multipel.nu
info@mediaverkstaden.org
Anders Bräck: 040-78080
Christel Lundberg: 040-78020

Mer info: Multipel.nu deltar i Konst i Vardagen

Konst som är multipel


Vi tror att multipeln som konstnärlig produkt har tiden för sig. Många har tröttnat på massproducerade reproduktioner, affischer och planscher men har -- hur gärna man än vill -- svårt att betala priset för originalkonst. Med utgångspunkt i konceptet multipel vill vi skapa en ny marknad för konsten. Med föremål som är prismässigt överkomliga för de flesta, riktar vi oss till genuint konstintresserade köpare som vill ha mer och annat än reproduktioner.
I vårt "Galleri" kan du bläddra igenom ett stort och inspirerande bildmaterial. Konstverken är sökbara via konstnär, kategori (t.ex. skulptur, fotografi, artist book…), material, mått, tillblivelseår, etc. Varje konstverk har sin en egen sida, med konstnärens egen beskrivning, pris, storlek, material etc. Vi har ett litet lager med alla konstverk, förpackade och färdiga att skicka med posten samma dag som vi får beställningen.
Multipel.nu har multiplar enligt definitionen:
- har ett pris mellan 50 och 5000 kronor,
- är tillverkat såsom signerat originalkonstverk,
- har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar,
- inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

skarptegg_2
©Foto: Multipel.nu 2015, Verk: Gertie Månsson, "Skärpt ägg"


Multipel.nu Call for entries Multipel.nu


Call for entries, Multipel 2016!
Multipel.nu bjuder in till utställning på Galleri Ping-Pong i Malmö. Utställningen kommer att pågå från 1 till 12 juni 2016, och visar då ett brett urval av multiplar. Inför detta spännande försommarsläpp har vi en ny ansökningsomgång.

Deadline för ansökan är 28 april och inlämning av antagna multiplar sker 3 och 4 maj kl 10 till 17 på Mediaverkstaden Skåne, Södra Förstadsgatan 18, Malmö.

Ansöker gör du genom att fylla i formuläret här. Vi söker alltså specifikt efter multiplar som gärna får ansluta till sommarens aktiviteter, i övrigt gäller våra vanliga kriterier som du hittar i spalten här intill.

Du kan ansöka med flera multiplar men använder då ett formulär för varje multipel

Ansökan görs här: http://multipel.nu/ansokan/multipel_ansokan/
Endast komplett ifyllda ansökningar beaktas. En styrgrupp kommer att bedöma om de föreslagna konstverken fungerar inom ramarna för det vi tänkt oss ? det är viktigt att vi håller hög kvalitet och en fungerande helhet.

Multipel.nu är ett webbgalleri, en distributions- och marknadsföringskanal för konstmultiplar samt ett diskussionsforum för denna konstform. Multipel.nu samarbetar med en mängd kulturinstitutioner runt om i Skåne samt driver Konstautomaten.

Mediaverkstaden Skåne är en kollektivverkstad för digitala resurser i Malmö för fotografer, illustratörer, konstnärer, kulturtidskrifter och småförlag. Mediaverkstaden drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad.
Ansökan till multipel.nu


MULTIPEL.NU LANSERAR "MULTIPEL.NU PRESENTKORT"


Kontakta info@multipel.nu och välj valfri valör på presentkortet."KONSTAUTOMATEN"/ "ART VENDING MACHINE"
KONSTAUTOMATEN har nu flyttat från Malmö Centralstation till Dunkers kulturhus.

Multiplar & Konst på automat
Konstmultiplar av samtidskonstnärer i Kulturcentralens lokaler och i varuautomater och montrar placerade mitt i stadens folkvimmel/ Art Multiples of contemporary artists in the Kulturcentralens premises and in vending machines and display cases located right in the middle of city crowds.

"SHOWROOMS"


Multipel.nu samarbetar med ett antal etablerade konstinstitutioner där ett ständigt förnyat urval av multiplarna visas. SHOWMONTRAR finns nu på Ystad konstmuseum, Molekyl Gallery, Malmö, Radisson Blu Hotel, Malmö och Konstfrämjandet Skåne.

"UTSTÄLLARPRENUMERATIONER"


Vi erbjuder också utställarprenumerationer för företag, butiker, kaféer och restauranger etc. Mot en månadsavgift kan ditt företag prenumerera på ett antal konstverk som byts ut varje månad. På Kulturcentralen på Södra Förstadsgatan 18 i Malmö finns ett showroom dit du som intresserad köpare kan komma om du vill titta och känna på konstverken i verkligheten innan du köper något. Vår förhoppning är att vi ska kunna öppna sådana showrooms på flera håll, både i Sverige och i övriga Norden.

PRESS


Politiken, artikel, 28 maj 2013, Danmark
Sydsvenska Dagbladet, artikel 18 mars 2013
Skånska Dagbladet 5 augusti 2013
Helsingborgs Dagblad, recension 8 december 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 1 december 2012
Sydsvenska Dagbladet 30 november 2012
Helsingborgs Dagblad, artikel 22 november 2012
SVT, inslag i programmet Sverige 31 oktober 2012
Ystad Allehanda, 13 oktober 2012
Skånes Fria, 12 oktober 2012
Sydsvenska Dagbladet 4 juni 2012
Sydsvenskan Dagbladet 24 maj 2012

Vad är en multipel?

Att definiera vad som är en multipel är inte helt lätt (se Leif Erikssons text under Redaktionellt!). För multipel.nu är definitionen dock denna:
  • ett föremål som är tillverkat såsom signerat konstverk,
  • har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor,
  • har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar,
  • inte har en förlaga eller annat fysiskt original.
multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.