multipel.nubedrev sin verksamhet mellan april 2012 0ch december 2018. Vi tackar alla medverkande konstnärer och intresserade besökare för den tid som var!