Konstnärer

Anders Kappel

Anders Kappel visade tidigt förmågan att innesluta en forms betydelse i sin stiliserade gestaltning. Bilderna från 1980- och 90-talet var självklara och rena i linjerna. Sedan dess har en gradvis förskjutitning skett mot ett mer utmanande bildspråk, där "orena" illustrationer och humor fått en allt större betydelse. Objekten är fortfarande formmässiga sammanfattningar av tankeslingor men den slutliga presentationen är ofta överraskande. I vissa fall intar bilderna piktogrammets form, men tolkningen gäckar på ett fascinerande sätt våra enklaste förklaringsmodeller. Kappel förbryllar med det försmädligt enkla och det konspiratoriskt komplexa i en och samma bild.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.