Konstnärer

Anna Stiernfeldt Molin

Ö-bo och glesbygdsbo i Skåne av födsel och ohejdad vana. En sådan där som inte trivs i urbana miljöer utan föredrar att betrakta stadens spektakel på säkert avstånd från den agrara horisonten.

Men även därifrån kan man ha tankar om mycket. Ibland viktiga och ibland triviala.

En del av mina tankar gestaltas i konsthantverk. Jag har en magister i statsvetenskap och nationalekonomi något som många tycker är oförenligt med att försörja sig som konsthantverkare. Alls icke så, säger jag. Konst och konsthatverk som vi omger oss med har mycket mer med politisk styrning än vad vi tror eller vill tro! Den insikten ligger delvis bakom det verk, Tankebubblor som jag nu söker till Multipel med. Vi måste inte bara höja våra röster för att höras – vi måste synliggöra våra tankar.

 

I tio års tid har jag försörjt mig som keramiker. Utan formell keramisk utbildning har jag provat mig fram, som här med Tankebubblorna där jag byggt om en gammal skrivare och fyllt tonerkassetten med keramiska pigment. Ett sätt att demokratisera konsthantverket, att göra en småskalig produktion möjlig där dyr omständlig teknik inte behöver sätta gränser och alla får komma till tals. Jag har även en fil kand i konsthistoria och påbörjar nu min avslutande uppsats för en master i Visual Culture. Under 2012-2013 var jag medlem i Karla Konsthantverk i Helsingborg.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.