Konstnärer

Elin Wikström

Elin Wikström är baserad i Göteborg och arbetar med interventioner, deltagardrivna konstprojekt och performance. Syftet med hennes konstnärliga praktik är att ifrågasätta normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar – på individnivå och i samhället i stort – och generera reflektioner kring aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. I sitt arbete försöker hon representera individer och grupper som aktiva subjekt: kapabla att förändra sin förståelse av sig själva och världen och bli medvetna om villkor som de tidigare hade mindre kunskap om. Nya verk har nyligen genomförts på konstmässan Supermarket, Konstmuseet i Norr och i samband med grupputställningarna DigitaLive, YouYou Contemporary Art Centre, Guangzhou, Kina och Emscherkunst, Essen, Tyskland.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.