Konstnärer

Kamilla Levring

Kamilla Levring är konstnär, född 1972 i Köpenhamn och bosatt i Malmö. Hon har en MA i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. I sitt arbete har hon behandlat frågor kring system och organisation: hur system inte bara organiserar mening, utan också påverkar och skapar mening. Besatthet, kodning, avkodning och fetischering av processer och system är andra teman som förekommer i hennes arbeten.

Artist Kamilla Levring was born in Copenhagen 1972 and now lives in Malmö. She has an MFA in Fine Arts from the Academy of Fine Arts, Umeå. In her work she deals with systems and organization: how systems not only organize meaning, but also create meaning. Obsessions, coding, decoding and fetischizing processes and systems are others themes found in her work.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.