Konstnärer

Lars Embäck

Lars Embäcks konst handlar ofta om fatal yttre påverkan på
människors liv. Han arbetar i olika tekniker utifrån vad och i vilket
sammanhang som någonting skall gestaltas. Hans bilder undersöker vårt
minne ur ett både individuellt och kollektivt perspektiv. Barns
utsatthet och sårbarhet är ett återkommande tema.

Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter
avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune
Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i "Sydnytt II" på Malmö
Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan
dess, senast separat på Galleri Ping-Pong i Malmö våren 2010. Lars
Embäck är representerad hos Statens Konstråd, i Malmö museums
samlingar och på Skissernas museum i Lund. Han tilldelades Edstrandska
stiftelsen stipendium 1987 och Maria Bonnier-Dahlins stipendium 1988 som
representant för Galleriet och föreningen Läderfabriken. 1998 erhöll
han stipendium från Bildkonstnärernas upphovsmannafond. Han har också
tilldelats ett-/tvååriga arbetsbidrag från Sveriges
Bildkonstnärsfond vid flera tillfällen under åttio, nittio och
tvåtusental.

Hemsideadress

www.larsemback.semultipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.