Konstnärer

Lena Eliasson Ewald

Lena Eliasson Ewald är född och uppväxt i Långsele, Ångermanland. Mellan 1987 och 2007 var hon verksam i Umeå. Hon studerade vid Umeå konstskola och på Umeå universitet i mitten på 80-talet. Sedan 2007 är hon verksam i Ystad, Skåne. Lena Eliasson Ewald är som konstnär känd för att sammanföra teorier om varseblivning i sökandet efter mönster som är grunden till vår kreativa kultur. Ett återkommande tema i hennes konst är undersökningar och introspektion i dualistiska koncept. Varje koncept representerar ett eller flera av de poler i medvetandet som verkar som hinder för en insikt. Publiken utmanas till att överskrida denna polaritet som hennes verk representerar så väl som åskådliggör. Under 80-talet blev Lena Eliasson Ewald’s arbeten mer komplexa och expressiva genom att föra in upplevelsen av drama med referenser till historiska ritualer. Hon började då även arbeta med naturmaterial som trä, sand, guld och kol. Ett exempel är ”Forgive me my sisters (I have taken your silence)”, en hyllning till Nelly Sachs. En installation hon gjorde 1992 med 80 kokonger av bomullstrasor. Denna influens från poesin förde Lena Eliasson Ewald vidare till återanvändning av militärmaterial som politiska inneslutningar kring vår förmåga att tänka. Det innebar även att industriellt tillverkade material som betong, rostfritt ståI och tital började användas. Ett återkommande material är betongskrot som i ”Minimalist Sculptures and Installations”, ”Pending MU” från 2001 och ‘MA is as Selfless as I am’, från 2011. Det som utkristalliserats i hennes konstnärskap de senare åren har varit en utveckling mot en kalligrafisk och expressiv direkthet.

Lena Eliasson Ewald är väl representerad på offentliga institutioner. Ett flertal konstnärliga gestaltningar finns även i exklusiva hem och inom den svenska affärsvärlden. Uppdragen har förmedlats genom samarbete med gallerier i Stockholm, Malmö, Umeå och Bergen, Norge.//

Lena Eliasson Ewald was born and raised in Långsele in northern Sweden. Between 1987 and 2007 she was living and working in Umeå. She studied at Umeå School of Art in the mid 80's.Since 2007 she lives and works in Ystad, Skåne. Lena Eliasson Ewald is a Swedish artist known for incorporating theories of consciousness in her search for the pattern that form the basis for our creative culture. A common theme in her art is inquiry and introspection into dualistic conceptualization. Each concept represents one or more of the polarities of consciousness that act like obstacles to insight. The audience is challenged to transcend the polarity that the work represents as well as demonstrates. During the 80's, Lena Eliasson Ewalds artwork became complex and expansive, incorporating a sense of drama and references to historical rituals. She also introduced natural materials such as wood, sand, gold, and charcoal. An example is Forgive me my sisters (I have taken your silence), a tribute to Nelly Sachs, which was an installation with 80 cocoons of cotton rags produced in 1992. This poetry influence led Lena Eliasson Ewald to re-use military surplus as a political seal on the result of our thinking abilities. It also led to the incorporation of industrially manufactured materials as concrete, stainless steel and titan. A recurring material is concrete surplus as in the ‘Minimalist Sculptures and Installations, Pending MU in 2001 and MA is as Selfless as I am, in 2011. During the first decade of the 2000's she developed a calligraphic and immediate expression in her artwork. Recently she returned to the minimalist sculptures and installations.Lena Eliasson Ewald’s artwork is well represented in public institutions. Early assignments included monumental art in exclusive homes and offices within the Swedish business community. These missions were carried out in collaboration with art galleries in Stockholm, Malmö, Umeå and Bergen, Norway.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.