Konstnärer

Lena Willhammar

Jag har alltid ställt frågor och ifrågasatt våra behov och tillgångar, och vad som egentligen behövs för att klara det nära och dagliga. Därav mitt intresse för att undersöka det brukliga, brukbarhet och enkelhet.

Tillverkningsprocessen är ett viktigt moment. I processen ser jag sådant som leder till förenklingar, förbättringar och förändringar av produkten. Det är ett viktigt led i produktionen, som utifrån kan ses som upprepningar vilket det är men en utvecklande process.

Materialen är viktiga och valen av dem är därför gjorda med omsorg utifrån de frågor jag ställer när det gäller behov, miljö, transporter mm. Där upprepar jag och tänjer gränser, plockar bort och lägger till.

Jag har ett stort intresse av att samverka med andra aktörer, till exempel mitt unika samarbete med Daniel Berlin som fortsätter under 2012.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.