Konstnärer

Lukas Arons

Lukas Arons är en Nederländsk skulptör som studerade monumental skulptur på konstakademiet i Rotterdam och s'Hertogenbosch. Han är numera bosatt i Bohuslän och har förutom sin verkstad StoneZone (www.stonezone.se) en studio i ett konstnärskollektiv i Luxemburg (www.sixthfloor.lu). Arons jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit ochsa i en mindra skala i brons. Hans skulpturer finns idag i många länder.
Lukas Aronsmultipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.