Konstnärer

Magnus Denker

Magnus Denker är född i Malmö och uppvuxen på Rosengård. Utbildad fotograf på Högskolan för fotografi i Göteborg, och verksam som fotograf sedan 1993. Han har arbetat med ”temat” Malmö under de senaste dryga 15-åren i många fotografiska undersökningar, och haft ett flertal separatutställningar. Han är mycket intresserad av det låga, det perifera och det som ligger på och vid gränsen t.ex. gränsen mellan stad och land.
Magnus Denker undervisar i fotografi på Malmö högskola.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.