Konstnärer

Mari Kretz

Mari Kretz arbetar med akustisk och visuell konst, främst ljudkonst, installationer, collage och teckningar. I sina ljudarbeten undersöker hon bland annat akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor som förflyttar sig runt jorden liksom elektriska signaler som genereras av inre organ i människokroppen. Verken är ofta sprungna ur samarbeten med forskare vars vetenskapliga arbeten och undersökningar hon omformar till visuella och akustiska upplevelser. Är aktiv vid EMS (Institute for Electroacoustic Music in Sweden) och medlem i Fylkingen och SEAMS.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.