Konstnärer

Peter Wallström

1
Kanske kan man tala om riktning som en grundläggande storhet i Peter Wallströms måleri. Kanske borde man hellre säga att hans bilder är målsökande. Kanske finns det verkligen ett mål att söka. Långt inne i bilden. Så långt att man hamnar bortom den när man noga betraktar den. Konstnären vet inte själv.
När man står framför en bild av Peter Wallström, så står man bakom Peter Wallströms rygg. Och han bakom penseln; penseln bakom duken med bilden. Det märkliga som sker är att det därefter finns ett bakom till: bilden befinner sig så att säga hitom målet. Det är en alldeles tydlig känsla. Att bilden faktiskt bär på ett inre liv som varken vi eller konstnären kommer åt. Att man hela tiden befinner sig bakom en rygg tillhörande någon som vet mer, men inte allt, och är minst lika angelägen att finna sammanhang, riktning. Och jag tänker mig att en mycket stor del av hemligheten med bra film, litteratur och bildkonst handlar om att klippa på rätt ställe, veta var kommatecknen skall vara och när man skall ta penseln från duken. Allting annat bestämmer man själv: längd, format färger, motiv etc. Det är bara det där lilla sista. Att förstå att man inte förstår, och låta det vara därvid, gång på gång.

2
Peter Wallström bedriver ett berättande måleri utan att berätta något. Eller rättare: utan att antyda, utan att överlasta med symboler, utan att avrunda, utan att ha tänkt ut slutet i förväg. Ändå berättar han.

3
Peter Wallström arbetar med känslor, men är inte på något vis känslosam. Hur gör man det? Utan att bli kylig. Jag föreställer mig att det måste gå till ungefär så att man arbetar med ett motiv innehållande en viss "känsla", tills man tycker att man har fått fram vad man vill. Det egendomliga som då ofta in träffat är att man ofta också har "fått fram" en helt annan bild. Som man är främmande inför, som man inte känner men ser. Och då känner man något nytt.

Per Engström (redaktör för tidskriften Pequod)

__________________________________

1
Direction is a basic dimension in Peter Wallström's paintings. More precisely, his pictures are seeking direction, direction flowing to and from a distant point, drawing ones focus away into the distance and beyond. Perhaps the artist himself does not realize fully or know the final destination.
Viewing a picture by Peter Wallström, one feels one is standing behind the artist and his brush. There is also another dimension - that of another brush, held by Peter, working beyond the canvas to give another level of consciousness beyond the obvious. This tangible and concrete feeling carries the observer further into and beyond the painting. In this way the picture carries an inner life which neither we nor the artist can reach. Nevertheless one is part of it, although behind the artist, who knows more but not all, and is still anxious to find connection and direction. Yet there can be closure, for part of the secret of any good film, literature or visual art is about cutting at the right place, knowing where the punctuation should be and when the brush should be lifted from the canvas. Everything else one can decide for oneself: format, colour, motive, distance and ven direction-the final touch, to understand that one does not understand, and let it rest at that!

2
Peter Wallström pursues a narrative art without narrating anything. Or, more correctly, without hinting, without overloading with symbols, without rounding up, without having thought out the end in advance. In spite of that, he is narrating.

3
Peter works with feelings but is not in any way emotional. He does this by taking a subject which has a certain 'feeling', and working it until he is as satisfied as he can be that it expresses what he wants and feels. As a consequence the finished painting which emerges is often a completely different picture. Thus Peter's paintings are always alive for the artist, and for the viewer, encouraging us to look beyond, to find direction and newness even in the finished work each time we see it!

Per Engström (Editor Pequod magazine)multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.