Konstnärer

Raul Meel

Raul Meel (född 1941)

Raul Meel är autodidakt grafiker, målar-, installations- och performancekonstnär. I början på 1960-talet utbildade han sig till ingenjör, något som också tydligt framgår i hans konstverks tekniska precision.
I slutet på 60-talet började Meel experimentera med konkret poesi och kom på det viset i kontakt med konstnärskretsar. Under 70-talet blev han en framstående representant för radikala rörelser inom konsten och anses vara en av grundarna av den estniska konceptualismen.
Meel blev den förste estniske konstnär, som fick bredare internationell uppmärksamhet och deltog på avantgardistiska utställningar runt om i Europa och USA. Han hade nära kontakt med Moskva-avantgardisterna, som Ilja Kabakov, Shutovski, Bulatov m fl., alla klassade som dissidenter av de sovjetiska myndigheterna. När den statliga övervakningsapparaturen KGB inte kunde kontrollera Meels konstnärliga verksamhet, förklarades han vara persona non grata. Han fråntogs rättigheten att registrera sig som konstnär, han fick inte tillstånd att ställa ut, nekades att köpa material för sitt konstnärsutövande (i specialaffären avsedd för konstnärer – under sovjettiden var det omöjligt att få tag i konstnärs-material) och förbjöds att publicera sin konkreta poesi.
Meel fick inte heller visum för att besöka utställningar där hans verk ställdes ut och fick inte ta emot ersättning för sålda verk. Meel levde ett dubbelliv - han var en vanlig sovjetisk tjänsteman och arbetade som ingenjör i över tjugo år mellan 1962 -1987 – dvs. förutom tre år i sovjetisk militärtjänst. Vid sidan av detta var han biodlare på sitt torp på landet. Lönearbetet och den pressande relationen med den offentliga konstvärlden hindrade dock inte Meel från att utveckla sin konstnärskarriär och att åstadkomma många stora konstverk.
Under de senaste åren har han alltmer ansetts vara en av nittonhundratalets viktigaste konstnärer i Estland.
Meels arbeten återfinner man i många internationella samlingar, bl.a. på MOMA, Louisiana/Danmark och Guggenheimmuseet i New York.
Just nu pågår en omfattande retrospektiv utställning av Raul Meel „Dialog med oändlighet“ på Kumu konstmuseum i Tallinn.

Eha Komissarov
Chefsintendent på KUMUmultipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.