Konstnärer

Torsten Hylander

Jag sågar sönder och sätter samman. Mina skulpturer utgår från redan existerande objekt och former. Jag vill utmana former och dess associationer, så att det blir till en lek för mig och för betraktaren. Betraktaren skall bli delaktig, och i sin fantasi vilja bygga om och ändra i mitt verk. Genom att utnyttja ett redan känt föremål vill jag skapa ett öppet ifrågasättande av den omedelbara associationen till verket. Objekt blir till ytor och volymer, oberoende av de benämningar som ges dem.multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.