Abadyl end game

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Abadyl end game

Platsen är staden Abadyl, spelet heter Endgame.

Endgame är ett spel för att skapa berättelser tillsammans med andra i
en värld som inbjuder till deltagande.

Projektet tog sin början omkring 1997 som en undersökning av en serie
platser som hade det gemensamt att de anlagts av tydliga avsändare –
diktaturer, religiösa och politiska ideologier, olika slags utopier
som förverkligats eller åtminstone menat sig förverkligade. Under
arbetets gång växte idén fram att på något sätt försöka destabilisera
dessa realiserade utopier utan att helt utplåna deras utopiska
kvaliteter, deras starkt framkastade förslag på något annat. Att rädda
utopierna från sig själva genom att omprogrammera dem, införa en
ständig förskjutning i deras realiserande. Abadyl har sedan
dessutvecklades i många olika former och projekt till en stad lik
många andra, och på detta sätt utvecklat dess specifika utformning,
arkitektur, historia, livstil och invånare. Genom åren har vi valt att
använda olika metoder att handgripligt laborera med stadens alla
förutsättningar, utsätta den för ett praktiskt filosoferande (eller om
man så vill, ett slags levande). I Endgame är denna möjlighet skapad
genom ett berättande spel.

Spelet är ett laborerande-tänkande i det potentiella som kan
sammanfattas i termen ”fältisera” – ett sammanfallande av fältstudie
och fantasy, en expedition ut ur det faktiskt faktiska och in i det
faktiskt möjliga.

I Endgame har vi valt att fokusera på själva det generativa i denna
logik; detvillsäga, det handlar inte om att parametrarna ska resultera
i en vattentätt sammanhängande värld, utan intresset har legat på
vilka berättelser som kan genereras utifrån ett stort antal
förutbestämda parametrar och genom spelarnas interaktion med varandra
och spelets olika kort och spelbrickor.

Spelet består av 100 olika objekt, 100 anteckninsgkort, 100 actions
kort som alla toillsammans ligger till grund för hur man både
navigerar sin spelpjäs och vilka berättelse element man utgår ifrån.
Det finns möjlighet att både tävla var för sig och att samarbeta.

Där någon av de omkring 25 övergripande teman ges som utgångspunkt för
att i dilemmats form ta reda på vad som händer i någon av stadens
delar.

Spelet finns i sju exemplar varav tre är på svenska, tre är på
engelska och ett på mandarin.

Michael Johansson: Abadyl end game

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 7 st
  • Lager: 3 st
  • Pris: 5000 kr
  • Mått: 71,5 x 22 x 3,5 cm

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.