Allt har en baksida

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Jun 12, 2014

Allt har en baksida

Verket bygger på piktogram, det är en lek med piktogramet som i sin tvådimensionella form är väldigt fåtydig. I min tredimensionella tolkning så visar det sig att den tillrättalagda och tydligt korrekta pikto-gubben i själva verket är lite av en miljöbov.

Jag har arbetat mycket med frågor kring välstånd och avfall och de frågor som uppstår kring detta. Detta verk är mitt första där jag arbetat med 3D skrivare och de möjligheter den utgör.

3D printing, plast, magnet

Karl Larsson: Allt har en baksida

  • Årtal: 2014
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 800 kr
  • Mått: 12x9,8x7,2 cm

Om konstnären

Skapad och uppfostrad av konstnärer, rotlös nomad som med konstens hjälp försöker reda ut vardagen, i verkligheten där jag lever. Mitt arbete bygger på reflektioner av utvalda situationer, vilka jag gärna arbetar i olika längre projekt.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.