As it was written

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Dec 16, 2015

As it was written

"As it was written" är en numererad (nr 1/7 till 7/7) brons gjutning av en vaxmodell som i sig är ett studiemodell för ett större skulptur i sten.

Lukas Arons: As it was written

  • Årtal: 2014
  • Upplaga: 7 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 2850 kr
  • Mått: 65 x 50 x 15 mm

Om konstnären

Lukas Arons är en Nederländsk skulptör som studerade monumental skulptur på konstakademiet i Rotterdam och s'Hertogenbosch. Han är numera bosatt i Bohuslän och har förutom sin verkstad StoneZone (www.stonezone.se) en studio i ett konstnärskollektiv i Luxemburg (www.sixthfloor.lu). Arons jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit ochsa i en mindra skala i brons. Hans skulpturer finns idag i många länder.
www.lukasarons.eu

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.