Början slut

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

May 8, 2018

Början slut

Bokens bilder är hämtade från Riksarkivets mikroformssamlingar. De flesta bilder är start- och stoppkort (eller andra arkivtekniska beteckningar) som finns i början och slutet av mikrofilmsrullar. Gemensamt för bilderna är att de inte säger något om mikrofilmernas innehåll. Istället ger de information om informationen. De är metadata, data om data. Men skild från det den beskriver får metadatan en ny innebörd och kan läsas som en slags poesi med sin egen rytm och betydelse.
Själva bindningen är av arkivtyp och används bl a i Vatikanens bibliotek.

Karl Pettersson: Början slut

  • Årtal: 2017
  • Upplaga: 3 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 1000 kr
  • Mått: 21 x 29,7 cm

Om konstnären

Jag går just nu sista terminen på Dômen konstskolas grafikavdelning. När jag inte är på skolan jobbar jag som bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. Jag uppskattar att arbeta i duplicerbara material, t.ex. linoleumsnitt, artist books och fanzines. Det som brukar intressera mig har med medvetande och språk att göra, och hur dessa hänger ihop.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.