Byggbar enhet

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Jan 17, 2014

Byggbar enhet

Vitsen med detta objekt är dess kombinerbarhet, dess byggbarhet. Det gör sig bättre i kombination med sina syskon, sina multipler. Olika konstellationer kan åstadkommas när man vänder och vrider ett flertal av dem i relation till varandra.

Gjuten slipad betong
http://www.annabring.se/stairs.html

Anna Bring: Byggbar enhet

  • Årtal: 1989-2013
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 10 st
  • Pris: 600 kr
  • Mått: 92 x 167 x 128 mm

Om konstnären

Arbetar med varierande uttryck, från objekt till performance, från foto till film. Se www.annabring.se
http://www.annabring.se/stairs.html

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.