Conversation Piece

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Conversation Piece

I mitt konstnärskap återkommer jag till arbetet runt min egen kropp.

Jag betraktar min kropp i dess nuvarande tillstånd och tar del av och dokumenterar den nedbrytning som obönhörligen sker med den.
För mig handlar det om att dokumentera kroppens förgänglighet och också påvisa dess skörhet.
Röda laserstrålar möter huden. Ett avtryck registreras i ettor och nollor och kommer upp på dataskärmen som en blå bild, av en intim del av min kropp, dock utan att kroppsdelen har haft något annat möte än med de röda laserstålarna. Det är det vackra och sköra som jag vill gestalta i avbildningen av dessa sköra delar av kroppen. Jag vill också visa min kropp från mitt eget perspektiv med min egen blick, samtidigt som jag i processen är medveten om att jag även bjuder in betraktaren att ta del av min process.
Min intima del är satt fri från min kropp. Den hänger fritt i en tråd. Vajar för vinddraget. Tar plats i rummet. Ett objekt att betrakta. Att inleda en konversation runt.

Ylva Westerhult: Conversation Piece

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 995 kr
  • Mått: 14 x 8,5 x 4 cm

Om konstnären

I mitt konstnärskap dyker jag in frågor som andra tillbringar en livstid att undvika - döden, sjukdomar och obehaglig minnen.
Utgångspunkten hos mig är att när man i livet möter svåra situationer, kan det vara skönt att erkänna deras existens, att se dem, att tala med dem, låta dem blir en vän, en samtalspartner. Istället för att förneka dem.
Kroppslig materia är ett återkommande tema i mitt konstnärskap. Jag rekonstruerar min kropp och ofta mina egna kvinnliga delar, bröst, vagina och bak, i lera, betong, plast och andra skulpturala material.
Genom konfrontationer med de delar av livet som är oundvikliga, påminner jag mig själv och betraktaren om vad vi trots allt kommer att möta en dag. I mitt arbete skapar jag mitt eget survival kit - en slags offentlig dagbok. Livet blir aldrig så påtagligt som just i mötet med döden. Om man är medveten om livets värde och dess skörhet, blir livet än mer värdefullt!
Andra element som finns närvarande i mitt konstnärskap är klass, hierarkier och maktstrukturer.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.