Djosers pyramid

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Djosers pyramid

Trappstegspyramiden i Sakkara byggdes omkring 2650 f. Kr. under arkitekten Imhoteps ledning åt farao Djoser och är den första pyramiden i Egypten. Upplaga 50 numrerade och signerade exemplar utförda på arkivbeständigt papper med pigmenterat bläck. Fotografiet är från 1965 och bilderna utförda 2012 av upphovsmannen Åke Hedström.

Åke Hedström: Djosers pyramid

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 50 st
  • Lager: 49 st
  • Pris: 300 kr
  • Mått: 29,7 x 21 cm

Om konstnären

Åke Hedström född i Lund 1932, bor i Malmö.
Representerad på Malmö museer, Moderna museet i Stockholm, Nationalmuseum med Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Statens konstråd och Ystad Konstmuseum.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.