Drone-Meditation

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Nov 27, 2017

Drone-Meditation

DRONE-MEDITATION är ett repetitivt flöde som kan få betraktaren av verket att gå in i ett meditativt tillstånd. Där bilden, som ter sig abstrakt, kan öppna upp sinnebilder av andra bilder och känslor. På så sätt blir teckningen och ljudet en lucka som öppnas upp och tar betraktaren vidare på en färd av associationer och förnimmelser.

Digital utskrift av teckning samt ljud.Carolina Billvik: Drone-Meditation

  • Årtal: 2017
  • Upplaga: 3 st
  • Lager: 3 st
  • Pris: 3500 kr
  • Mått: 90,6 x 89 cm

Om konstnären

Carolina Billvik tog sin masterexamen vid Konsthögskolan i Stockholm våren 2014. För att beskriva hennes arbeten är poesi ett bra ord. Med sin sökande blick på sin omgivning fryser hon ögonblick som ger en känsla som inte alltid går att sätta ord på. Bilden blir en representation av ett gränsland, ett mellanrum i det abstrakta. Hennes arbeten har tidigare visats på bland annat Konstakademien (Stockholm), Galleri Pictura (Lund), Liljevalchs Konsthall (Stockholm), Temporära Konsthallen (Stockholm).

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.