En sång till jorden/Earth song

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 12, 2012

En sång till jorden/Earth song

En sång till jorden / Earth song

maskindel av svart gummi
blyertsteckning
liten bön
/ /
part of machine in rubber
drawing
a little prayer

En sång till jorden/Earth song:
Pågående projekt som startade 2004 omfattande installationer,texter,skulptur,teckningar,
video,måleri,ljud m.m/
On going project that started 2004 including installations,texts,sculpture,drawings,
video,painting,sound etc.

Tuss Marie Lysén: En sång till jorden/Earth song

  • Årtal: 2008
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 2700 kr
  • Mått: 23,5 x 23,5 x 6,8 cm

Om konstnären

Tuss Marie Lysén arbetar med många olika medier; video, ljud, foto, text, måleri, teckning,
grafik,skulptur,installationer.
Hon rör sig sökande-reflekterande genom vardagen, i världen...bort och tillbaka?..
text och ljud är viktiga komponenter i hennes verk som ofta har politiska undertoner.
Formellt söker hon poetisk enkelhet.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.