Film utan bio

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Dec 6, 2017

Film utan bio

Skrinet (l'écrain) innehåller en cykel av sju biolösa filmer. En biolös film skildrar en berättelse med hjälp av 24 textade bilder. Historien upplevs bit för bit genom att filmen rullas upp för hand på en sekund. Denna metaforiska sekund, inom vilken vi verbalt kan förmedla vårt förflutna, rinner mellan våra händer. Den innehåller de bästa stunderna i ens liv. När rullen är slut uppmanas vi att rulla ihop den igen. Att rulla tillbaka filmen påminner oss om att denna märkliga sekund innehåller dessa morgnar, dagar, nätter, minuter, år och till och med sekunder och millisekunder av evighet.
Denna påtagliga närvaro av tiden åstadkoms utan andra apparater än våra egna händer och ögon. Inga andra apparater kan göra det. Den biolösa filmen uppenbarar tiden inom tiden för den levande minnet.
Originalets franska texter är överförda till svenska av Anders Bräck.

Patrick Sauret: Film utan bio

  • Årtal: 2017
  • Upplaga: 24 (SV) + 24 (FR) st
  • Lager: 3 st
  • Pris: 1200 kr
  • Mått: 94 x 65 mm

Om konstnären

Patrick Sauret har studerat musik och filosofi i Paris. Efter att hans bok om Michel Leiris gavs ut 1995 lämnade han den kulturella scenen för att arbeta som datortekniker, och låta sina idéer om "kakografi" långsamt ta form. Mellan 2013 och 2105 publicerade han nio utgåvor av fansinet The Herd of Turquoises Hookaahs, som han nyckfullt spred bland "bekanta som aldrig efterfrågat det". 2016 gjorde han sin första "film utan bio" tillsammans med Nancy Sulmont i hennes ateljé "Le petit jaunais" i Nantes.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.