Från O till M-en resa

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 14, 2013

Från O till M-en resa

Ölands södra udde: hit kommer fåglar
på resor mellan norr och söder,
öster och väster. Här samlas de, äter,
vilar och avvaktar lämpligt resväder.

Hit kommer de alla: grupper och
ensamkommande. Barn och vuxna.
Ingen frågar varifrån. Ingen känner
till första, andra eller tredjeland.
Det finns inga gränser. Språken
blandar sig, färgerna, kulturerna.
En frihetens geografi: att bli förtrogen
med öppenheten, i oss och omkring oss?
Hur lär vi oss orientera, hur finner vi vårt
hem i en värld präglad av förflyttningar?
Och våra egna förflyttningar, mellan
länder och landsdelar, till skilda
stationer i livet. Vad föranledde dem,
hade vi några kartor med oss? Vad innehöll
våra resväskor, vad innehåller de?

O: en plats för tankar och jämförelser.
Om likheter och skillnader. Om politik.
Om hemort, om längtan, om ägande.?Om resor och vad de kan innebära.?Om rörelser och rytmer:
om landskap och luftströmmar.

Vem är du? Varifrån kommer du?
Vad bär du med dig? Vart
är du på väg? Vad drömmer du?
Långt ute på Alvaret simmar guldfiskar
i en källa. På vilka vägar kom de dit?

Box med fotografier

Janne Björkman & Irene Trotzig: Från O till M-en resa

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 20 st
  • Lager: 10 st
  • Pris: 500 kr
  • Mått: 25 x 25 x 1,5 cm

Om konstnären

Janne Björkman & Irene Trotzig

Driver tillsammans projektet
från O till M - en resa
som tidigare visats på öland och
på några platser i småland

irenetrotzig.com
jannebjorkman.com

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.