Hysterikor

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 12, 2012

Hysterikor

Vattenskuren plåt.
Siluett av två kvinnor i ett s.k. hysteriskt anfall, en bågformig ställning, "arc de cercle".

Mari Kretz: Hysterikor

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 20 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 2000 kr
  • Mått: 19,5 x 6 cm

Om konstnären

Mari Kretz arbetar med akustisk och visuell konst, främst ljudkonst, installationer, collage och teckningar. I sina ljudarbeten undersöker hon bland annat akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor som förflyttar sig runt jorden liksom elektriska signaler som genereras av inre organ i människokroppen. Verken är ofta sprungna ur samarbeten med forskare vars vetenskapliga arbeten och undersökningar hon omformar till visuella och akustiska upplevelser. Är aktiv vid EMS (Institute for Electroacoustic Music in Sweden) och medlem i Fylkingen och SEAMS.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.