I HAVE HAD IT UP TO HERE

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Dec 17, 2015

I HAVE HAD IT UP TO HERE

I HAVE HAD IT UP TO HERE (limited Swedish edition) kan ses som en paradoxal hyllning av ilska och maktlöshet. Politiskt kan det ses som en kommentar om den växande nationalismen och diskussionerna om gränsdragningar, och annat som den nuvarande flyktingsituationen, har visat.

Anders Bonnesen: I HAVE HAD IT UP TO HERE

  • Årtal: 2015
  • Upplaga: 500 st
  • Lager: 10 st
  • Pris: 300 kr
  • Mått: 160 x 20 cm

Om konstnären

Anders Bonnesen (f. 1976) bor och arbetar i Köbenhamn. Han är skulptör, utbildad på Det Jyske Kunstakademi och Det Kongelige Danske Kunstakademi, där han nu är lektor.

Hans arbeten kretsar ofta kring avståndet mellan språk och ting, och ofta är idiom, ordspråk m.m. en del av verken, eller utgör verkens titlar. Litteratur används ofta i hans verk som helt konkreta fysiska material.

www.andersbonnesen.dk

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.