Inuti

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 12, 2012

Inuti

Instruktioner i form av små plastbitar som tillsammans pusslas ihop som skumplasten inuti en kub med ett hål genom sig. Står i relation till verket något med ett hål igenom som är ett manchesterkubexperiment, ett försök att göra en unik form av det topologiska begreppet genus 1 (något med ett hål genom sig: en mugg, en klassisk frityrmunk, egentligen vad som helst med ett hål genom, genus 2 har två hål genom sig och genus 0 har inga hål).

Material: 3D-utskriftInstructions in the shape of small plastic tiles, on how to make a cube with at hole through it from the inside using foam. Is connected to the piece something with a hole through it, a corduroy cube experiment, trying to make a unique form of the topological genus 1 (something with a hole through it: a mug, a doughnut, basically anything with a hole through it. Genus 2 har two holes through it and Genus 0 has no holes at all).

Material: 3D print

Kamilla Levring: Inuti

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 30 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 2500 kr
  • Mått: 9 x 11 x 3 cm

Om konstnären

Kamilla Levring är konstnär, född 1972 i Köpenhamn och bosatt i Malmö. Hon har en MA i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. I sitt arbete har hon behandlat frågor kring system och organisation: hur system inte bara organiserar mening, utan också påverkar och skapar mening. Besatthet, kodning, avkodning och fetischering av processer och system är andra teman som förekommer i hennes arbeten.

Artist Kamilla Levring was born in Copenhagen 1972 and now lives in Malmö. She has an MFA in Fine Arts from the Academy of Fine Arts, Umeå. In her work she deals with systems and organization: how systems not only organize meaning, but also create meaning. Obsessions, coding, decoding and fetischizing processes and systems are others themes found in her work.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.