Invaders from Inner Space

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 23, 2013

Invaders from Inner Space

Invaders from Inner Space

Mari Kretz: Invaders from Inner Space

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 14 st
  • Lager: 7 st
  • Pris: 2500 kr
  • Mått: 21,5 x 16,5 cm

Om konstnären

Mari Kretz arbetar med akustisk och visuell konst, främst ljudkonst, installationer, collage och teckningar. I sina ljudarbeten undersöker hon bland annat akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor som förflyttar sig runt jorden liksom elektriska signaler som genereras av inre organ i människokroppen. Verken är ofta sprungna ur samarbeten med forskare vars vetenskapliga arbeten och undersökningar hon omformar till visuella och akustiska upplevelser. Är aktiv vid EMS (Institute for Electroacoustic Music in Sweden) och medlem i Fylkingen och SEAMS.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.