Kända och Okända Kroppars Utbredning

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Sep 3, 2013

Kända och Okända Kroppars Utbredning

I boken Kända och Okända Kroppars Utbredning (2013) har Ola Nilsson valt att arbeta med tre avlidna släktingar som representanter för den andre. Hur ser interaktionen ut med personer som inte längre finns? På vilket sätt kan man tala om interaktion?

Det är hans språk, ordval och berättelser. Vilka var de, vilka är de?

Här uppstår en förskjutning som är betydande i boken, en förskjutning som är djupt förbunden med den unika relation som finns människor emellan: förändringen mellan vilka vi var och vilka vi är. Genom berättelser om morbrodern Bertil, systern Annelie och pappan Sven kartlägger Ola Nilsson delar av sin släkt som egentligen främst synliggör hans bild av dem och i förlängningen honom själv.

Ola Nilsson: Kända och Okända Kroppars Utbredning

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 50 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 650 kr
  • Mått: 23x13x3 cm

Om konstnären

Ola Nilsson arbetar och bor i Stockholm. Han arbetar främst med skulpturala objekt, ljud konst, ljud/text konst och text konst.
Efter universitetsstudier i litteratur och filosofi studerade han vid Konstfackskolan i Stockholm i slutet av 80-talet.
Ola har ställt ut på konstmuseer och gallerier runt om i Sverige och Europa.
Fokus för många av hans verk har varit hur människan väljer att interagera med miljön när platsen är mer eller mindre definierad. Hans intresse för interaktion med publiken har till exempel resulterat i att utforska mekanismerna för spel genom skulpturala interaktioner.
Andra resultat av hans verk är flera projekt som har undersökt sambanden mellan konst och samhälle. Genom att arbeta inom detta område visualiserar han problem, främst mentala, som omger oss i vardagen. Ola har gjort flera offentliga verk och deltagit samt arrangerat ett flertal konstprojekt. Senaste projekt är Kungliga Konsthögskolans Changemaking Dealmaking Spacemaking ? notes on Cape Town, med utställning på bl a ArchitectureZA 2012 Biennial Festival i Kapstaden. och Arkitekturmuseet i Stockholm (2012).
Hemsida: www.ola-nilsson.se

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.