Liten blå häst

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Nov 30, 2012

Liten blå häst

Hästen har funnits hos människan i tusentals år, både som bruksdjur och som mytologisk varelse. I många kulturer har hästen varit objekt för stor vördnad och respekt, inte minst i den fornskandinaviska kulturen, där ett flertal hästar finns representerade i mytologin. Hästen finns också återgiven i konsten genom århundraden, kanske är det rentav det mest representerade djuret? En kraftfull, graciös och känslig varelse. I arbetet med Liten Blå Häst har konstnärens tankar gått till bl a konstnärsgruppen Der Blaue Raiter och Franz Marc.

Liten Blå Häst tar avstamp i vikingatida fynd av små trähästar, tolkade som leksaker. Liknande hästar i samma långsmala form har sedan återfunnits under medeltid och ända fram till förra sekelskiftet som handtag på bruksföremål. Huruvida den vikingatida träsnidaren täljde ett bruksföremål, en leksak, ett kultföremål - eller bara gjorde ett objekt avsedd att beundras för sin vackra form, kan man aldrig säkert veta.
Här har konstnären gått tillväga på samma sätt som trädsnidaren för tusen år sen gjorde - med ett stycke trä, en yxa och en täljkniv. Från det färdiga träobjektet har konstnären sen arbetat vidare med material, färg och form. Hästen skannades in med 3D-skanner och bearbetades i datorn med 3D-program. där storleken på objektet justerats, och har sen skrivits ut med 3D-skrivare i polyesterplast.

Jessica Ljung: Liten blå häst

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 20 st
  • Lager: 4 st
  • Pris: 410 kr
  • Mått: 6 x 2,2cm

Om konstnären

Jessica Ljung är född 1969 i Helsingborg, och har en BFA från Nova Scotia College of Art & Design i Canada.

Jessica arbetar ofta med att med kamerans hjälp undersöka djur och natur. Genom att byta perspektiv och ge sig in i djurets eller växtens värld och vardag, tillför hon världen fler dimensioner än det ensidigt mänskliga. I djurets värld låter hon djuret förbli sig själv, hellre än att föra över det till vår värld med våra mänskliga värderingar om vad djuret bör vara.

Jessica intresserar sig också för hur vi som människor kommunicerar med varandra genom tid. Hur förvånande lika vi är och hur det vi gör idag är beroende på v ad någon annan gjort i en annan tid. Hon driver tesen att människan är inte bara beroende av andra idag levande människor, utan också av varandra genom tiden.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.