Något med ett hål igenom

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Något med ett hål igenom

- en kub med ett hål rakt igenom

Ursprunget ur ett manchesterkub-experiment, där jag försökte göra en unik form av det topologiska begreppet genus 1 (något med ett hål genom sig: en mugg, en klassisk frityrmunk, egentligen vad som helst med ett hål genom, genus 2 har två hål genom sig och genus 0 har inga hål). Aningen större än det ursprungliga verket som visades på Supermarket 2010.

Material: Manchestertyg och återanvänd skumplast


something with a hole through it - a cube with a hole through it

Developed from a corduroy cube experiment, trying to make a unique form of the topological genus 1 (something with a hole through it: a mug, a doughnut, basically anything with a hole through it. Genus 2 har two holes through it and Genus 0 has no holes at all). Slightly larger than the original piece shown at Supermarket 2010.

Material: corduroy fabric and reused foam
Kamilla Levring: Något med ett hål igenom

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 5 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 5000 kr
  • Mått: 25 x 25 x 25 cm

Om konstnären

Kamilla Levring är konstnär, född 1972 i Köpenhamn och bosatt i Malmö. Hon har en MA i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. I sitt arbete har hon behandlat frågor kring system och organisation: hur system inte bara organiserar mening, utan också påverkar och skapar mening. Besatthet, kodning, avkodning och fetischering av processer och system är andra teman som förekommer i hennes arbeten.

Artist Kamilla Levring was born in Copenhagen 1972 and now lives in Malmö. She has an MFA in Fine Arts from the Academy of Fine Arts, Umeå. In her work she deals with systems and organization: how systems not only organize meaning, but also create meaning. Obsessions, coding, decoding and fetischizing processes and systems are others themes found in her work.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.