Normal i en glasburk

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 29, 2013

Normal i en glasburk

I matbutiken möter vi olika varor i genomskinliga glasburkar. På museer och på laboratorier förvaras exempel och prover i förslutna kärl. Motsatsen till att vara onormal är att vara normal. Ordet normal kan också vara ett mått eller syfta på en norm som skall uppfyllas. För konstnären är verket kopplat till ett tidigt barndomsminne.

Lars Embäck: Normal i en glasburk

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 3 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 1500 kr
  • Mått: 10 x 9 x 9 cm

Om konstnären

Lars Embäcks konst handlar ofta om fatal yttre påverkan på
människors liv. Han arbetar i olika tekniker utifrån vad och i vilket
sammanhang som någonting skall gestaltas. Hans bilder undersöker vårt
minne ur ett både individuellt och kollektivt perspektiv. Barns
utsatthet och sårbarhet är ett återkommande tema.

Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter
avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune
Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i "Sydnytt II" på Malmö
Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan
dess, senast separat på Galleri Ping-Pong i Malmö våren 2010. Lars
Embäck är representerad hos Statens Konstråd, i Malmö museums
samlingar och på Skissernas museum i Lund. Han tilldelades Edstrandska
stiftelsen stipendium 1987 och Maria Bonnier-Dahlins stipendium 1988 som
representant för Galleriet och föreningen Läderfabriken. 1998 erhöll
han stipendium från Bildkonstnärernas upphovsmannafond. Han har också
tilldelats ett-/tvååriga arbetsbidrag från Sveriges
Bildkonstnärsfond vid flera tillfällen under åttio, nittio och
tvåtusental.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.