Orange Marmelade

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Jun 2, 2015

Orange Marmelade


Orange Marmelade Garant Önos Piracy Bastard Remix
Vid konstnären Elin Wikströms intervention i ateljé och kulturföreningen Konstepidemins restaurang Blå huset oktober 2014 bjöds gästerna in att delta i smaktester och betygsättning av olika livsmedel. Första dagen testades sju industriproducerade marmelader, utseende och arom bedömdes, först utan och sen med rostat smör och bröd. I verket ställer sig konstnären sig själv och publiken i konsumismens skottlinje. Hur i havet av varumärken och likriktning väljs och väljs varor bort? Interventionen hade titeln: Tveksamt oproblematiska vardagsaktiviteter, del I, version 1 – 5 (Det är inte lätt att vara konsument).

Multipeln ingick verket Brand Confusion Axfood/Orkla Foods som utfördes på konstmässan Supermarket i april 2015. Där lanserade konstnären sin egentillverkad hybrid Orange Marmalade Garant Önos Piracy Bastard Remix, en apelsinmarmelad skapad av de två varumärkena som gavs högst betyg i testet. Marmeladerna ägs av de konkurrerande livsmedelsjättarna Axfood och Orkla Foods. I det aktuella verket tar hon utgångspunkt i vad och hur vi äter som lika viktiga markörer i identitetsskapande som musik och använder livsmedel och livsmedelsproduktion på samma sätt som remixkulturen inom musik utmanat smak, estetik och upphovsrätt.

Konserveringsglas, marmelad, hängetikett

Elin Wikström: Orange Marmelade

  • Årtal: 2015
  • Upplaga: 75 st
  • Pris: 60 kr
  • Mått: 12 x 12 kubikcentimeter

SLUTSÅLD!

Om konstnären

Elin Wikström är baserad i Göteborg och arbetar med interventioner, deltagardrivna konstprojekt och performance. Syftet med hennes konstnärliga praktik är att ifrågasätta normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar – på individnivå och i samhället i stort – och generera reflektioner kring aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. I sitt arbete försöker hon representera individer och grupper som aktiva subjekt: kapabla att förändra sin förståelse av sig själva och världen och bli medvetna om villkor som de tidigare hade mindre kunskap om. Nya verk har nyligen genomförts på konstmässan Supermarket, Konstmuseet i Norr och i samband med grupputställningarna DigitaLive, YouYou Contemporary Art Centre, Guangzhou, Kina och Emscherkunst, Essen, Tyskland.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.