Persienn

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 27, 2013

Persienn

Detta är en 3D-utskrift av en persienn. Den är utskriven på en objet-skrivare och materialet är nylon. Jag har sedan satt in den i en lådram med en bakomvarande bild av ett öppet fönster som anas. Bilden är ett Fine Art-tryck på Hahnemühlepapper.
Verket har en upplaga om 10 exemplar.

Barbro Hemer: Persienn

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 3500 kr
  • Mått: 100X150X35 mm

Om konstnären

Jag utbildades på Målar- och Skulpturskolan Forum mellan 78 och 83.
1984 reste jag till Kina och var där under tre månader och började då intressera mig för tuschmåleri. Jag lärde mig grunderna i pappersmontering och fortsatte att utveckla detta efter hemkomsten till Sverige.
Oftast är bilderna målade direkt, utan föregående skisser annat än de som ryms i huvudet. De kommer från intryck och förnimmelser av olika platser, upplevelser och tillstånd, själsliga som verkliga, ofta med en förborgad karaktär.

Jag hittade nyligen mina gamla negativ från Pompeji tagna 1980 när jag ensam vandrade omkring där. Dessa bilder har jag nu använt som bas i multiplarna jag visar här, och jag kan i fotografierna se ett tydligt släktskap med hur mitt måleri senare har utvecklats.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.