PNV 0004

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

PNV 00041 Schäs


The Pöntinen & Nästesjö Version volume IV
Recorded here, there and everywhere

1. Schäs
2. Flygplan
3. Ubåt
4. Ackja
5. Ångbåt
6. Bandvagn
7. Helikopter

All music composed by Stefan Pöntinen and Johannes Nästesjö
Stefan Pöntinen: violin & Johannes Nästesjö: double bass
©2010 Stefan Pöntinen

PNV: PNV 0004

  • Årtal: 2010
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 200 kr

Om konstnären

Året var 2008. Det var det året The Pöntinen & Nästesjö Version, PNV, dvs violinisten Stefan Pöntinen och kontrabasisten Johannes Nästesjö, började träffas för att tillsammans improvisera fritt. De beslutade att spela in alla improvisationer varje gång och utan undantag.
Till en början träffades de själva, men började snart uppträda inför publik. Alltid satt mikrofonerna på sina stativ, och inspelningsapparatur var påslagen och i arbete. Mycket snabbt och med en enorm hastighet hade de samlat på sig en stor samling inspelningar. Tiden var inne att ge ut det på CD.
Stefan och Johannes lyssnade regelbundet igenom det ständigt växande ljudmaterialet.
De blev sin egen jury, en mycket kritisk jury som bara släppte igenom det allra bästa. Deras första inspelningar lämnade de därhän, och valde direkt musik för volym nummer två, vars skivnummer döptes till PNV 0002. När de rätta avsnitten i musiken var vald och godkänd gjorde de i ordning ljudfiler. Ett tema bestämdes för varje utgivning. Bland de teman de valde återfanns till exempel: kaffe, fordon, eld. När volymens tema väl var bestämd kontaktades NCB för införskaffande av erfordeliga tillstånd i samband med skivutgivning.
Turen var kommen för omslagets utformning. PNV anlitade Maria Widén för design av CD-etikett, baksida och folder. Det aktuella temat meddelades henne omgående. Så snart Maria Widén hade utformat omslaget skickades materialet till tryckeri och delarna sattes ihop till en färdig produkt: en ny PNV-volym. Nu återstod bara en sista detalj, och det var att numrera varje exemplar. PNV-volymerna gjordes bara i etthundra per utgivning och numrerades således för hand: 1/100...100/100.

Johannes Nästesjö is a bass player and composer living in Sweden. During the last year Johannes released records at a furious tempo. Among them seven records with The Pöntinen &
Nästesjö Version (a double bass and violin free impro duo), a debut as band leader with his own group NEO (Nästesjö Extreme Orchestra). NEO's album got nominated as best jazz record of the year at Manifestgalan 2011 (a form of national grammy). Johannes graduated from the Academy of Music in Malmö, Sweden.

Stefan Pöntinen, född i Stockholm 1967, var liksom syskonen tidigt musikintresserad och började komponera som nioåring.
1986 kom han till Malmö för att studera violin för Endre Wolf på Malmö musikhögskola, Lund universitet. 1995-98 bodde han i Paris där han studerade komposition på anrika Ecole Normale de
Musique de Paris/A. Cortot för Yoshihisa Taïra. Under dessa år studerade han även för den amerikanske tonsättaren Eugene Kurtz. I den franska huvudstaden grundade han 1995 Ensemble
Pöntinen som är specialiserad på hans egna verk.
Stefan Pöntinen har varit verksam som violinist och violinpedagog både i Sverige och i Europa men har även framträtt i USA och Indien. Han undervisade i violin på Amati-konservatoriet i Granada, Spanien, 1993-95; och på Bangalore School of Music,
Indien, 2005-06.
Hans musik har framförts av olika artister i många länder, och finns utgiven på bland annat BIS Records. I februari 2010 uruppförde Göteborgs Symfoniker hans orkesterverk ?Theodore? i Göteborgs konserthus. 2012 uruppfördes hans tredje stråkkvartett i New York av Cassatt String Quartet på Nordic Festival, Manhattan, NYC.
Stefan Pöntinen spelar i basisten Johannes Nästesjös improvisationsgrupp NEO med den i jazzsammanhang säregna instrumenteringen kontrabas, saxofon, violin och slagverk; samt i
performancegruppen SOS (Spirit of Sweden), med framträdanden, förutom i olika svenska städer, i Paris, Berlin, Amsterdam och New York.
2005 etablerade han ett långvarigt samarbete med den indiske författaren och konstcuratorn Akumal Ramachander, med vilken han arbetat på musikalen Little Pig.
Tillsammans med tidigare nämnde Johannes Nästesjö, utgör Stefan Pöntinen ena halvan av duon The Pöntinen & Nästesjö Version, som ger ut egen improvisationsmusik på, i snitt, tre CD per år.
http://www.youtube.com/watch?v=Jwgji8Rr910

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.