PNV 0005

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

PNV 00051 Lind

The Pöntinen & Nästesjö Version volume V
Recorded live at Galleri Rostrum & Studio SOS

1. Lind
2. Körsbär
3. Sälg
4. Gran
5. Hassel
6. Skogstry
7. Avenbok

All music composed by Stefan Pöntinen and Johannes Nästesjö. Stefan Pöntinen: violin & Johannes Nästesjö: double bass
©2011 Stefan Pöntinen
Artists photo by Anna Strandlund

PNV: PNV 0005

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 200 kr

Om konstnären

Sagan om PNV


Året var 2008. Det var det året The Pöntinen & Nästesjö Version, PNV, dvs violinisten Stefan Pöntinen och kontrabasisten Johannes Nästesjö, började träffas för att tillsammans improvisera fritt. De beslutade att spela in alla improvisationer varje gång och utan undantag.
Till en början träffades de själva, men började snart uppträda inför publik. Alltid satt mikrofonerna på sina stativ, och inspelningsapparatur var påslagen och i arbete. Mycket snabbt och med en enorm hastighet hade de samlat på sig en stor samling inspelningar. Tiden var inne att ge ut det på CD.
Stefan och Johannes lyssnade regelbundet igenom det ständigt växande ljudmaterialet.
De blev sin egen jury, en mycket kritisk jury som bara släppte igenom det allra bästa. Deras första inspelningar lämnade de därhän, och valde direkt musik för volym nummer två, vars skivnummer döptes till PNV 0002. När de rätta avsnitten i musiken var vald och godkänd gjorde de i ordning ljudfiler. Ett tema bestämdes för varje utgivning. Bland de teman de valde återfanns till exempel: kaffe, fordon, eld. När volymens tema väl var bestämd kontaktades NCB för införskaffande av erfordeliga tillstånd i samband med skivutgivning.
Turen var kommen för omslagets utformning. PNV anlitade Maria Widén för design av CD-etikett, baksida och folder. Det aktuella temat meddelades henne omgående. Så snart Maria Widén hade utformat omslaget skickades materialet till tryckeri och delarna sattes ihop till en färdig produkt: en ny PNV-volym. Nu återstod bara en sista detalj, och det var att numrera varje exemplar. PNV-volymerna gjordes bara i etthundra per utgivning och numrerades således för hand: 1/100...100/100.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.