Rösterna

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Rösterna

Artist’s book, fotografier och text

En bok som på ett intrikat sätt kombinerar bild och text. Berättelsen om jag blir också du och de andra. Vem talar? Vem lyssnar? Betraktarens vilja att läsa samman betydelser skapar olika historier ur det som egentligen är en enda persons specifika minnen.
Både de avporträtterade personerna likväl som miljöerna ger en märklig upplevelse av något redan sett som vi blir intima med samtidigt som de återgivna situationerna förblir anonyma.

Lars Embäck: Rösterna

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 7 st
  • Lager: 3 st
  • Pris: 975 kr
  • Mått: 28,5 x 19,5 x 1,8 cm

Om konstnären

Lars Embäcks konst handlar ofta om fatal yttre påverkan på människors liv. Han arbetar i olika tekniker utifrån vad och i vilket sammanhang som någonting skall gestaltas. Hans bilder undersöker vårt minne ur ett både individuellt och kollektivt perspektiv. Barns utsatthet och sårbarhet är ett återkommande tema.
Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i ”Sydnytt II” på Malmö Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan dess, senast separat på Galleri Ping-Pong i Malmö våren 2010. Lars Embäck är representerad hos Statens Konstråd, i Malmö museums samlingar och på Skissernas museum i Lund. Han tilldelades Edstrandska stiftelsen stipendium 1987 och Maria Bonnier-Dahlins stipendium 1988 som representant för Galleriet och föreningen Läderfabriken. 1998 erhöll han stipendium från Bildkonstnärernas upphovsmannafond. Han har också tilldelats ett-/tvååriga arbetsbidrag från Sveriges Bildkonstnärsfond vid flera tillfällen under åttio, nittio och tvåtusental.

Hemsideadress
www.larsemback.se

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.