Rött/Svart

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Rött/SvartLjudexempel

När jag var ett honungsbi
kunde jag uppfatta
det ultravioletta ljuset,
men ej skilja
rött från svart.

Ljudverk
Tid: 37:31
Omslag: Rickard Djindo//

When I was a honey bee
I could perceive
the ultraviolet light,
but not distinguish
red from black.

Sonic Work
Time: 37:31
Cover: Rickard Djindo

Peter Dacke: Rött/Svart

  • Årtal: 1999
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 100 kr

Om konstnären

Konstnär bosatt och verksam i Malmö. Representerad på Moderna Museet Stockholm, Malmö Muséer, Helsingborgs Museum. Samlingsutställningar: Representerade Sverige på Europäische Werkstatt Ruhrgebiet 1990-91, Pierides Museum for Contemporary Art, Aten, 1993, Galleri Nordanstad-Skarstedt Art Cologne, Köln, 1989, Sydnytt 1987, Malmö Konsthall. Separatutställningar: Vikingsbergs Konstmuseum, 1998, Lunds Konsthall, 1995, Galleri Fabriken, Göteborg, 1995, Charlottenborg Art Exhibition, 1990.//
Artist lives and works in Malmö. Represented at Moderna Museet Stockholm, Malmö Muséer, Helsingborgs Museum. Group Exhibitions: Represented Sweden at the Europäische Werkstatt Ruhrgebiet 1990-91, the Pierides Museum of Contemporary Art, Athens, 1993, Gallery Nordanstad-Skarstedt Art Cologne, Cologne, 1989, Sydnytt 1987, Malmö Konsthall. Solo Exhibitions: Vikingsbergs Konstmuseum, 1998, Lunds Konsthall, 1995, Galleri Fabriken, Göteborg, 1995, Charlottenborg Art Exhibition, 1990.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.