Servett för jordbrukslandskap

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Dec 6, 2017

Servett för jordbrukslandskap

Servett för jordbrukslandskap 33 x 31 cm á 2 gram

Fyrkantiga bitar ser ut att vara hopfogade med varandra. Från luften liknar landskapet ett lapptäcke, eller varför inte, ett landskap sammansatt av gigantiska dokument. De raka strecken i form av ägogränser ritades ut av lantmätare för 200 år sedan. Utifrån denna jordreform tog det industriella jordbruket form.

Rötter som fungerat som armering och höll jorden på plats, försvann då trädridåerna fälldes. Dessa ridåer var i vägen för de allt större och mer effektiva jordbruksmaskinerna. Jordflykten ökade eftersom nu även trädkronorna var borta. Slingrande vattendrag rätades ut och förde konstgödningen rakt ut i havet. Våta marker dränerades och öppna diken slöts. Däggdjur, fåglar och insekter hittade inte längre vatten. Detta synsätt kan kopplas till det kartesiska koordinatsystemet* som skymtas genom landskapets lapptäcke. Ett koordinatsystem som visar på uppdelningen av det inre och det yttre - där det yttre sågs som objekt utan någon som helst förbindelse med det inre.

*”Det kartesiska koordinatsystemet har fått sitt namn efter den franske filosofen och matematikern René Descartes, vilket till latin översätts Renatus Cartesius.” Wikipedia

Annelie Nilsson: Servett för jordbrukslandskap

  • Årtal: 2017
  • Upplaga: 100 st
  • Lager: 9 st
  • Pris: 200 kr
  • Mått: 33 x 31 cm

Om konstnären

Annelie Nilsson är utbildad vid Malmö konstskola Forum och Konsthögskolan i Malmö. Arbetar främst med objekt, text och rörlig bild.
www.annelienilsson.net

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.