Slicksten 1

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Nov 30, 2012

Slicksten 1

SLB är rasen som slickat fram detta objekt som sedan gjutits i matt svart porslin från Ifö.

Åsa Lindsjö strävar i sina senaste konstprojekt efter att förena den konstnärliga obegränsningen med det professionellt industrimässiga. I hennes objekt i sanitetsporslin anar vi tålmodigt avlästa och sammansatta, organiska processer under de glänsande ytorna. Hennes nya verk bärs av en lika enkel som genial idé. Slickstenar av salt sätts ut i djurens landskap. Dessa slickas gradvis ned och lyfts sedan ut ur landskapet när de har nått olika stadier. Kornas livsbehov har då lämnat sina hemlighetsfulla, olikartade spår i stenen. Djurens tungor har mycket påtagligt skapat sinnliga och skulpturala variationer av livets rörelser. När Åsa Lindsjö sedan överför de framslickade formerna till gjutformarna i fabriken skapar hon genast nya sammanhang för ursprungsmaterialet. Ett vardagligt föremål får plötsligt en abstrakt, nästan mystisk utstrålning. Vi ser till slut avgränsade och tydliga objekt som vilar där i ett eget, starkt kraftfält. För samtidigt som vi kan följa hur korna slickat stenarna mot upplösning och försvinnande så ser vi hur Åsa Lindsjö arbetat sina former mot förtätning och bevarande. Objekt som i samma ögonblick innesluter och öppnar sig. Objekt som har fått flera oväntade sidor och som bygger upp helt nya skulpturala rum och landskap.
Thomas Kjellgren

Åsa Lindsjö: Slicksten 1

  • Årtal: 2010
  • Upplaga: 25 st
  • Pris: 4700 kr
  • Mått: 18 x 16 x 17 cm

SLUTSÅLD!

Om konstnären

Mitt konstnärskap mynnar ur ett organiskt kaos, där växtdelar, kroppsfragment, mänskliga tillstånd, skildras och bearbetas. I huvudsak arbetar jag skulpturalt i porslin och stengods. Slickstensprojektet började jag med 2008. 2011 tog jag fram multipeln Svensk låglandsboskap (SLB).

Sen 6 år tillbaka har jag min ateljé ligger på Ifö’s fabriksområde i Bromölla som utgörs av fabrikerna Sanitär, Ceramic, Electric, tre fabriker där alla arbetar i porslin på olika vis. Jag plockar beståndsdelar, möjligheter ”ready mades” och struktur från dessa industriella platser och lämmar in det i min konstnärliga process. I vissa verk blir detta extra tydligt.

www.asalindsjo.se

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.