Frail Tales: Chapter 1-10

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Jan 27, 2014

Frail Tales: Chapter 1-10

Verket är en ljusinstallation i en upplaga om 10 exemplar. Storleken är cirka 25 x 20 x 20 cm. Materialet i verket består av plexiglas med en foliehinna som har effekten att materialet ser ut att skifta färg när besökaren ser det från en annorlunda vinkel. Plexiglaset har även en struktursida, där den övre sidan av verket består av minimala pyramidformar och bottenplattan består av en något större struktur i bikupeformationern. Den inre belysningen utgörs av en LED-slinga som drivs av ett batteripaket med möjlighet att släcka och tända lampslingan utifrån. Färgförändringen i materialet upplevs både när belysningen är släckt och tänd.

 

Direktlänk: www.joannathede.com/snail-tales-chapter-1-10/

Joanna Thede: Frail Tales: Chapter 1-10

  • Årtal: 2013
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 2300 kr
  • Mått: Cirka 25x25x25 cm

Om konstnären

Joanna Thede (f. 1969) bor på Råå söder om Helsingborg och är utbildad vid skulpturlinjen på Glasgow School of Art i Skottland. Hon arbetar med installationer i olika material, främst med ljusverk där ljuset blir ett material som utgör en bärande del av verket. Fokus har ofta handlat om reflektioner och ljus som förflyttar sig över tid.

De senaste åren har samarbetsprojekt som Breaths.se och Ljusur.se gjort verken alltmer interaktiva, som de båda multiplarna här också är.

Joanna Thede har hittills ställt ut i Skandinavien och Europa. Hon arbetar även i större gestaltningsprojekt och driver kurser med anknytning till samtidskonst för alla åldrar. Webbplats: www.joannathede.com

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.