Artist’s books Stamsång Remix

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Artist’s books Stamsång RemixLjudexempel

En artist’s book som innehåller en litterär och audiovisuell makulering/remix av Stamsångerna fastställda av Kungl. Maj:t 1943-1969. Verket utgör en undersökning av tidsperspektiv, utifrån faktisk och imaginär tid utifrån att det kan uppstå konflikter mellan den linjära tiden av audioverket på 2:38 samt läsningen av Makulerad Stamsångbok på 30 min, som i motsats till den imaginära tidens ofantliga avstånd utgör en avgrund mellan linjär konsumtion och verklig insikt.

Detta verk ingår i en serie: REMIX/MAKULERA, där utifrån konstnärens perspektiv icke önskvärda yttringar makuleras och remixas.//
An artist´s book of a literary and audiovisual cancellation / remix of Stamsångerna (Tribe songs) set by the Royal Majesty from 1943 to 1969. This art work is a study of time perspective, based on actual and imaginary-time based on the conflict between the linear time of the audio work of 2:38 and the reading of Makulerad Stamsångbok (Cancelled Tribe songbook) in 30 minutes, which, unlike the imaginary time of vast distances creates a chasm between linear consumption and real insight.

This work is part of a series: REMIX / CANCEL, from the perspectives of the artist's, undesirable manifestations are canceled and remixed.

Christel Lundberg: Artist’s books Stamsång Remix

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 50 st
  • Lager: 7 st
  • Pris: 200 kr
  • Mått: 19 x 13 x 1,3 cm

Om konstnären

Christel Lundbergs konstnärskap utgår ifrån ett socialt engagemang. Hon ingår ofta i samarbeten med andra.
Hennes intresse för medborgardemokrati bottnar i ett stort socialt patos. Med hjälp av både analytiska och intuitiva metoder problematiserar hon vår samtidskultur. De frågeställningar hon tar upp handlar om det offentliga rummens utbuktningar mot de privata gränser som hotar demokratin. Driver Plattform tillsammans med Pepe Viñoles och Ariel Alaniz.

Christel Lundberg har en Master i Creative producer, Malmö högskola, studier i Musik- och ljuddesign, Mittuniversitet, Sundsvall och Malmö Högskola, studier i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds Universitet, Konstskolan Munka och Konstlinjen på Sundsgårdens Folkhögskola. Senaste utställningar Form Designcenter 2013, Galleri Fjaltring, Jylland, Galleri Rostrum, Galleri 21, Konstföreningen Aura, Lund, Contemporary Museum, Baltimore, Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum.

Inköpt av Statens Konstråd. Medlem i Galleri Rostrum. Ansluten till KRO och BUS.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.