Sturm und Drang

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Jun 19, 2012

Sturm und Drang

En fotografisk serie, ”Sturm und Drang”,(storm och längtan); en undersökning av hur romantikens idéer kan påverka bilden av landskapet och hur detta i sin tur kan påverka människans förhållande till naturen och därigenom också agerande.

Är känslostormen till nytta eller skada, är den en osund fantasi och verklighetsflykt eller ger den människan möjlighet att transcendera andra verkligheter och på det viset göra uppror mot konventioner?

Analog 135 Kodakfilm som digitaliserats i IMACON negativscanner.
Tryckt på transparent film på EPSON 11880 bläckstråleskrivare.
All postproduktion gjord på Mediaverkstaden Skåne.
Monterad i ram hos Lasse Ramare, Malmö.


Christel Lundberg: Sturm und Drang

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 2000 kr
  • Mått: 32,4 x 29,5 x 2,9 cm

Om konstnären

Christel Lundbergs konstnärskap utgår ifrån ett socialt engagemang. Hon ingår ofta i samarbeten med andra.
Hennes intresse för medborgardemokrati bottnar i ett stort socialt patos. Med hjälp av både analytiska och intuitiva metoder problematiserar hon vår samtidskultur. De frågeställningar hon tar upp handlar om det offentliga rummens utbuktningar mot de privata gränser som hotar demokratin. Driver Plattform tillsammans med Pepe Viñoles och Ariel Alaniz.

Christel Lundberg har en Master i Creative producer, Malmö högskola, studier i Musik- och ljuddesign, Mittuniversitet, Sundsvall och Malmö Högskola, studier i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds Universitet, Konstskolan Munka och Konstlinjen på Sundsgårdens Folkhögskola. Senaste utställningar Form Designcenter 2013, Galleri Fjaltring, Jylland, Galleri Rostrum, Galleri 21, Konstföreningen Aura, Lund, Contemporary Museum, Baltimore, Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum.

Inköpt av Statens Konstråd. Medlem i Galleri Rostrum. Ansluten till KRO och BUS.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.