The doppler noise environment project

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Nov 30, 2012

The doppler noise environment project


Mari Kretz-Five Nerv Songs


Ola Nilsson-Berättaren Är Någon

"The Doppler Noise Environment Project" är en CD med ljudverk av Ola Nilsson och Mari Kretz. På CD:n finns ett ljudverk av respektive konstnär.

Verken är ett resultat av ett undersökande arbete i sjukhusmiljö. Konstnärerna har använt de signaler och ljudsekvenser som läkare idag använder vid diagnostisering, men också det ofrivilliga hörandet man utsätts för i en specifik miljö. I det här fallet sjukhusmiljöns olika maskin- och processljud.

"The Doppler Noise Environment Project" har genomförts i nära samarbete med Konstfrämjandet, Stockholms Läns Landsting och med läkare vid Neurofysiologen vid Karolinska Institutet.

De två verken uruppfördes vid SuperMarket 2008 i samband med CD-releasen i mars 2008.

CD box med 2 ljudspår.

www.ola-nilsson.se & www.marikretz.se

Mari Kretz: The doppler noise environment project

  • Årtal: 2007
  • Upplaga: 40 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 200 kr
  • Mått: 13,5 x 13,5 x 2,5 cm

Om konstnären

Mari Kretz arbetar med akustisk och visuell konst, främst ljudkonst, installationer, collage och teckningar. I sina ljudarbeten undersöker hon bland annat akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor som förflyttar sig runt jorden liksom elektriska signaler som genereras av inre organ i människokroppen. Verken är ofta sprungna ur samarbeten med forskare vars vetenskapliga arbeten och undersökningar hon omformar till visuella och akustiska upplevelser. Är aktiv vid EMS (Institute for Electroacoustic Music in Sweden) och medlem i Fylkingen och SEAMS.

Ola Nilsson arbetar och bor i Stockholm. Han arbetar främst med skulpturala objekt, ljud konst, ljud/text konst och text konst.
Efter universitetsstudier i litteratur och filosofi studerade han vid Konstfackskolan i Stockholm i slutet av 80-talet.
Ola har ställt ut på konstmuseer och gallerier runt om i Sverige och Europa.
Fokus för många av hans verk har varit hur människan väljer att interagera med miljön när platsen är mer eller mindre definierad. Hans intresse för interaktion med publiken har till exempel resulterat i att utforska mekanismerna för spel genom skulpturala interaktioner.
Andra resultat av hans verk är flera projekt som har undersökt sambanden mellan konst och samhälle. Genom att arbeta inom detta område visualiserar han problem, främst mentala, som omger oss i vardagen. Ola har gjort flera offentliga verk och deltagit samt arrangerat ett flertal konstprojekt. Senaste projekt är Kungliga Konsthögskolans Changemaking Dealmaking Spacemaking ? notes on Cape Town, med utställning på bl a ArchitectureZA 2012 Biennial Festival i Kapstaden. och Arkitekturmuseet i Stockholm (2012).

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.