Tracing the invisible #9

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 12, 2012

Tracing the invisible #9

Bläckstråleutskrift på kalkerpapper, inramat (musée-glas med UV-skydd)

"Tracing the Invisible" har sin utgångspunkt i ett projekt jag utförde i Slottsträdgården 2007, när jag deltog i ett initiativ av Konstfrämjandet att skapa dialog mellan samtidskonst och andra arbetsplatser. Jag ville undersöka långsamt och repetitivt manuellt arbete, där intellektet vilar och en högre kroppsmedvetenhet framträder. Jag började filma trädgårdsmästare i arbete och skiftade gradvis min uppmärksamhet till hela miljön ? trädgården som helhet. I mitt arbete försökte jag uppenbara det som vanligen förblir osynligt eller ouppmärksammat.

Ur videomaterialet har jag valt ut ett antal stillbilder som sedan tryckts ut i liten skala på kalkerpapper, påminnande om kontaktkartor från en mellanformatskamera. Utskrifterna färdigställdes av en slutkörd bläckstråleskrivare, som fördelar ett överflöd av bläck på pappret och ger dem känslan av unika, små akvareller. Liksom i en tidigare serie av videofilmer som var skapade med en defekt kamera, var jag intresserad på en olyckshändelse, ett tekniskt fel, för att antyda en annan dimension av verkligheten.

Bläckets flyktighet i kombination med det sköra kalkerpappret skänker bilderna en särskild textur, en taktil kvalitet. Realistiska detaljer och referenser till en specifik tid och plats urvattnas och låter motivets alldaglighet övergå i en tidlös dimension, som öppnar en möjlighet för betraktaren att komplettera verken med sin egen tolkning.

"Tracing the Invisible" visades på Galleri Spegeln, Malmö, 2010 och på Vårsalongen, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2011.
-------------------------

Inkjet print on tracing paper, framed (museum glass with UV protection)

"Tracing the Invisible" has its starting point in my experience at Slottsträdgården, an organic garden in the centre of Malmö, where I took part in an initiative of Konstfrämjandet to foster a dialogue between contemporary art practice and other working environments. My intention was to explore repetitive manual activities, where the mind is at rest and a higher level of bodily awareness develops. I began by filming the gardeners? tasks and gradually my attention shifted to the garden as a whole, attempting to reveal that which remains mostly invisible or unnoticed.

From the video material I gathered, I selected a number of still images, which were then printed in small scale onto tracing paper, resembling contact sheets from medium format negatives. The works were created employing a faulty inkjet printer, delivering an excessive amount of ink onto an unsuitable type of paper, hence granting them a similar quality to miniature watercolour paintings. As in a recent series of video works, I was interested in the use of an accident, a technical fault, to point to a further layer of reality.

The fluidity of the ink, combined with the fragility and tactile quality of tracing paper, adds to the images a sensory feel, a texture. Realistic details and references to a specific time and place are diluted, transcending the ordinariness of the subject matter and allowing viewers to contribute to the works through their imagination.

"Tracing the Invisible" has been shown at Galleri Spegeln, Malmö, 2010 and at the Spring Salon, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2011.

Matteo Rosa: Tracing the invisible #9

  • Årtal: 2010
  • Upplaga: 3 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 4000 kr
  • Mått: 31 x 23 x 3 cm

Om konstnären

Matteo Rosa (b. 1978 in Italy) lives and works in Malmö. He trained at Edinburgh College of Art and Malmö Art Academy, where he graduated in 2005. The main theme explored in his artistic practice is that of impermanence: the play between form and formlessness, transience and stillness, imagination and presence. His work is often site-specific and employs various media, such as drawing, photography, video and installation. In recent years Rosa?s work has been shown at Skånes Konstförening in Malmö, Krognoshuset in Lund and Galleri Mors Mössa in Gothenburg, as well as at Fondazione Galleria Civica in Trento and E:ventGallery in London.

Matteo Rosa (f. 1978 i Italien) bor och arbetar i Malmö. Han är utbildad vid Edinburgh College of Art och Konsthögskolan i Malmö, där han utexaminerades 2005. Det centrala temat i sin konst är förgänglighet: spelet mellan form och formlöshet, förvandling och stillhet, föreställning och närvaro. Rosa arbetar ofta platsspecifikt och i flera olika tekniker, främst teckning, foto, video och installation. Han har de senaste åren ställt ut på bland annat Skånes Konstförening i Malmö, Krognoshuset i Lund och Galleri Mors Mössa i Göteborg, samt på Fondazione Galleria Civica i Trento och E:ventGallery i London.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.