Transparent Hunting

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Transparent Huntingtransparent_hunt
Konstvideo 3 filmer:
Transparent Hunting, As the Movement of Water och Persona Non Grata.

Peter Wallström: Transparent Hunting

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 5 st
  • Lager: 5 st
  • Pris: 1500 kr
  • Mått: 14 x 12,5 cm

Om konstnären

1
Kanske kan man tala om riktning som en grundläggande storhet i Peter Wallströms måleri. Kanske borde man hellre säga att hans bilder är målsökande. Kanske finns det verkligen ett mål att söka. Långt inne i bilden. Så långt att man hamnar bortom den när man noga betraktar den. Konstnären vet inte själv.
När man står framför en bild av Peter Wallström, så står man bakom Peter Wallströms rygg. Och han bakom penseln; penseln bakom duken med bilden. Det märkliga som sker är att det därefter finns ett bakom till: bilden befinner sig så att säga hitom målet. Det är en alldeles tydlig känsla. Att bilden faktiskt bär på ett inre liv som varken vi eller konstnären kommer åt. Att man hela tiden befinner sig bakom en rygg tillhörande någon som vet mer, men inte allt, och är minst lika angelägen att finna sammanhang, riktning. Och jag tänker mig att en mycket stor del av hemligheten med bra film, litteratur och bildkonst handlar om att klippa på rätt ställe, veta var kommatecknen skall vara och när man skall ta penseln från duken. Allting annat bestämmer man själv: längd, format färger, motiv etc. Det är bara det där lilla sista. Att förstå att man inte förstår, och låta det vara därvid, gång på gång.

2
Peter Wallström bedriver ett berättande måleri utan att berätta något. Eller rättare: utan att antyda, utan att överlasta med symboler, utan att avrunda, utan att ha tänkt ut slutet i förväg. Ändå berättar han.

3
Peter Wallström arbetar med känslor, men är inte på något vis känslosam. Hur gör man det? Utan att bli kylig. Jag föreställer mig att det måste gå till ungefär så att man arbetar med ett motiv innehållande en viss "känsla", tills man tycker att man har fått fram vad man vill. Det egendomliga som då ofta in träffat är att man ofta också har "fått fram" en helt annan bild. Som man är främmande inför, som man inte känner men ser. Och då känner man något nytt.

Per Engström (redaktör för tidskriften Pequod)

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.