Upplysningen

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Upplysningen

Fotografiet återger några föremål från ett hem som inte längre finns placerade i ett nytt sammanhang som bär andra spår av förfluten tid. (Någonting som ingen lade märke till var kanske centralt. Det som inte syntes var verkningsfullt.)

Lars Embäck: Upplysningen

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 20 st
  • Lager: 2 st
  • Pris: 1200 kr
  • Mått: 35 x 29 x 2,5 cm

Om konstnären

Lars Embäcks konst handlar ofta om fatal yttre påverkan på människors liv. Han arbetar i olika tekniker utifrån vad och i vilket sammanhang som någonting skall gestaltas. Hans bilder undersöker vårt minne ur ett både individuellt och kollektivt perspektiv. Barns utsatthet och sårbarhet är ett återkommande tema.

Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i "Sydnytt II" på Malmö Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan dess, senast separat på Galleri Ping-Pong i Malmö våren 2010. Lars Embäck är representerad hos Statens Konstråd, i Malmö museums samlingar och på Skissernas museum i Lund. Han tilldelades Edstrandska stiftelsen stipendium 1987 och Maria Bonnier-Dahlins stipendium 1988 som representant för Galleriet och föreningen Läderfabriken. 1998 erhöll han stipendium från Bildkonstnärernas upphovsmannafond. Han har också tilldelats ett-/tvååriga arbetsbidrag från Sveriges Bildkonstnärsfond vid flera tillfällen under åttio, nittio och tvåtusental.

Hemsideadress www.larsemback.se

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.