Utan titel

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Apr 11, 2012

Utan titel

Jag vill skapa en upplevelse av enkelhet där de geometriska formerna tvingas samverka med ett känt objekt ombundet med snöre.

Torsten Hylander: Utan titel

  • Årtal: 2011
  • Upplaga: 4 st
  • Lager: 2 st
  • Pris: 4500 kr

Om konstnären

Torsten Hylander: Jag sågar sönder och sätter samman. Mina skulpturer utgår från redan existerande objekt och former. Jag vill utmana former och dess associationer, så att det blir till en lek för mig och för betraktaren. Betraktaren skall bli delaktig, och i sin fantasi vilja bygga om och ändra i mitt verk. Genom att utnyttja ett redan känt föremål vill jag skapa ett öppet ifrågasättande av den omedelbara associationen till verket. Objekt blir till ytor och volymer, oberoende av de benämningar som ges dem.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.