Willkommen Bienvenue Welcome

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Oct 12, 2012

Willkommen Bienvenue Welcome

Jag har fotograferat staden Malmö i snart 17 år, alltid på olika sätt och med olika utgångspunkter. Framförallt det perifera och det låga, det som vi inte ser när vi passar det och det som aldrig syns i säljarens glättade broschyr. Malmö har förändrats, under de senaste 30 åren när jag själv bodde på Rosengård, då på 70-talet med bockkran var vi "svennar" i majoritet och staden var som man säger en genuin "svensk arbetarstad". Idag byggs gigantiska köplador runtom i staden och stadens ledare vill få Malmö på världskartan med hjälp av ett skruvat hus på 50+ våningar.

Jag är inte nostalgisk och jag kan inte hävda att förändringar per se är av ondo. Jag vill bara "fickla" lite på min samtid med kameran och lyfta på den lilla lokala stenen för att se vad jag finner. När stadens – sedan 12 år enda – tidning hurtfriskt dunkade sig för bröstet och bröla "Har du sett Malmö har du sett världen" på dialekt förorsaka det mig stor huvudvärk och leda. Nu har jag gjort min egen lilla Malmö-värld. Jag sitter i bussen på sträckan Ho Chi Minh och Betlehem, tittar på dig och funderar "var kommer du ifrån", "vad har du varit med om" och "hur hamnade du här"?

Bläckstråleutskrift på Hahnemühle PhotoRag.
Monterat av fackman i låda.

Magnus Denker: Willkommen Bienvenue Welcome

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 17 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 1973 kr
  • Mått: 42 x 32 cm

Om konstnären

Magnus Denker är född i Malmö och uppvuxen på Rosengård. Utbildad fotograf på Högskolan för fotografi i Göteborg, och verksam som fotograf sedan 1993. Han har arbetat med ”temat” Malmö under de senaste dryga 15-åren i många fotografiska undersökningar, och haft ett flertal separatutställningar. Han är mycket intresserad av det låga, det perifera och det som ligger på och vid gränsen t.ex. gränsen mellan stad och land.
Magnus Denker undervisar i fotografi på Malmö högskola.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.